Monday, September 11, 2017

Bangla oder Chai.


Bangla oder Chai.

Jamon korey hok bangla oder chai. Shoto shoto mithya kotha bolay,Meeting koray , michheel koray, nijeder ashikhya, Kuruchi bodh, jor golai prochar koray Ora bolay " bangla amader Chai"

Bibekanander, rabindranather kotha kichhu na bujhey Kichhu ashikkito hingshro ,manusher mon joy kortey chai.
Statuer golai mala duliye, Mishtee doi ar sandesh kheye ora monay koray otai ora bangalir mon joy korbey.

Ramkrishna mission er  " sadhu " der koyek koti taka upohar diye ora kolonkito korechhey ak mahapurusher naam.Nirlojyo oi sob " Anondo" ra netader podolehon korlo, Poschat prodesh lehon korlo

Sree Ramkrishna kandlen. Matha nichu korlen.
E apomman Bangali sojhyo korbena. Kokhono na.

Je bibeka nanda , Karmojog, Gyanjog er kotha likhechhen, Upnaishader Mul montro Je  bibeka nanda
 chikago tey giye prochar korey chhen , Bangali ta bojhey.

Rabindra nath Bangalir praner manush.
Takey niye oder kolonkito bhasa ja bolbey Bangali ta Ghreena korbey.

No comments:

Post a Comment